• ثبت 7 سمن جدید در شهرستان ملایر/ مشارکت تشکل‌ها و بخش غیردولتی از عوامل توسعه کشور است

 • فعالیت 820 سمن محیط زیستی/ ارتقای کیفیت سازمان‌های مردم نهاد

 • وزیرکشور: جوانان و سازمان های مردم نهاد در فضاهای مجازی ورود پیدا کنند

 • صدور مجوز سازمان‌های مردم نهاد تسریع می‌شود

 • افزایش 65 درصدی سازمان های مردم نهاد

 • مجوز فعالیت 5 هزار سازمان مردم نهاد امسال صادر می شود

 • نشست های تخصصی رفاه اجتماعی

 • به ثمر نشستن میوه درخت دانش در فصل بهار فرهنگ و آموزش

 • بازدید معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از خانه هنر دانش و یاری

Loading
Loading
 • ثبت 7 سمن جدید در شهرستان ملایر/ مشارکت تشکل‌ها و بخش غیردولتی از عوامل توسعه کشور است

 • فعالیت 820 سمن محیط زیستی/ ارتقای کیفیت سازمان‌های مردم نهاد

 • وزیرکشور: جوانان و سازمان های مردم نهاد در فضاهای مجازی ورود پیدا کنند

 • صدور مجوز سازمان‌های مردم نهاد تسریع می‌شود

 • افزایش 65 درصدی سازمان های مردم نهاد

 • مجوز فعالیت 5 هزار سازمان مردم نهاد امسال صادر می شود

 • نشست های تخصصی رفاه اجتماعی

 • به ثمر نشستن میوه درخت دانش در فصل بهار فرهنگ و آموزش

 • بازدید معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از خانه هنر دانش و یاری

Loading