توسعه همکاریهای غیر دولتی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی / راهنمای سمن ها / کلیات / فراکسیون سازمان های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی

فراکسیون سازمان های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

علیرضا زاکانی

تهران

رییس

موسیالرضا ثروتی

خراسان شمالی

نایب رییس اول

سیدرمضان شجاعی کیاسری

مازندران

نایب رییس دوم

سیدمرتضی حسینی

قزوین

منشی اول

ابوالقاسم جراره

هرمزگان

منشی دوم

حسین علی حاجی دلیگانی

اصفهان

سخنگو

محمدصالح جوکار

یزد

عضو

فتح الله حسینی

کرمانشاه

عضو

حبیب آقاجری

خوزستان

عضو

http://parliran.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=4162