اخبار

گزارش شماره 87. مجموعه گزارشهای فقر چند بعدی 4. فقر استفاده از خدمات مالی در ایران (با تأکید بر شمول مالی)

گزارش شماره 87. مجموعه گزارشهای فقر چند بعدی 4. فقر استفاده از خدمات مالی در ایران (با تأکید بر شمول مالی)
بر اساس تعریف ارائه شده از فقر استفاده از خدمات مالی، میزان شمولیت مالی در دو سطح معرفی میشود. در شاخصهای سطح پایه، به طورکلی ایران وضعیت مطلوبی در بین کشورهای جهان دارد؛ برای نمونه، در شاخص مهم نفوذ بانکی که بر اساس درصد افراد بالای ۱۵ سال دارای حساب بانکی سنجیده می شود، ایران رتبه بیست و پنجم و در شاخصهای دسترسی به شعب بانکی و دستگاه ATM به ترتیب رتبه بیست و چهارم و سی و سوم را در دنیا دارد. مشکل اصلی شمول مالی در ایران مربوط به سطح ثانویه است که در آن، علیرغم سطح دسترسی بالای افراد به منابع و تسهیلات بانکی، میزان تسهیلات با نیازهای خانوارها متناسب نیست و از نظر نوع دسترسی نیز خانوارها بیش از کارتهای اعتباری، به تسهیلات بانکی متکی هستند؛ به عنوان مثال، درحالیکه متوسط نسبت وام مسکن به بدهی خانوار در جهان در حدود 60 درصد است و بیش از 70 درصد ارزش مسکن را شامل میشود، در سال 1398 نسبت وام مسکن به بدهی خانوار در ایران 20 درصد و نسبت وام مسکن به ارزش مسکن نیز در حدود 18 درصد محاسبه شده است. همچنین ایران به لحاظ شمولیت کارتهای اعتباری رتبه هفتاد و پنجم را در دنیا دارد.
۱۳ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۱۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید