اخبار

گزارش شماره 89. مجموعه گزارشهای پایش فقر 1. پایش فقر در سال ۱۳۹۹

گزارش شماره 89. مجموعه گزارشهای پایش فقر 1. پایش فقر در سال ۱۳۹۹
گزارش پایش فقر در سال ۱۳۹۹ وضعیت رفاه و معیشت مردم و خصوصاً فقرا را در جامعه با استفاده از بررسی متغیرهای کلان از یک سو و متغیرهای فقر از سوی دیگر مورد توجه قرار داده است. برآوردهای اولیه نشان میدهد که خط فقر متوسط کشوری به طور سرانه در سال 1399 به یک میلیون و دویست و پنجاه و چهار هزار تومان رسیده که نسبت به خط فقر سال ۱۳۹۸ رشد ۳۸ درصدی داشته است. از منظر متغیرهای اقتصاد کلان، عدم رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد ثروت جدیدی نسبت به سال قبل، افزایش احتمال بیکاری در گروههای پایین درآمدی و همچنین رشد بیشتر شاخص قیمت خوراک در سال 1399 نسبت به سال 1398، به طورکلی بهبود در وضعیت خانوار در سال 1399 را نشان نمیدهد. از منظر شاخصهای فقر نیز در سال ۱۳۹۹، رشد ۳۸ درصدی خط فقر، افزایش سهم خوراک از کل هزینه خانوار از ۲۲.۱ درصد به ۲۳.۴ درصد به همراه رشد منفی ۱۴ ماهه هزینه های مصرفی در سال ۱۳۹۸ که تا ماه خرداد سال ۱۳۹۹ نیز ادامه یافته، باعث میشود تا با احتمال زیاد، خانوارهای دهک های پایین درآمدی، در سال 1399 مجدداً رفاه بیشتری را نسبت به قبل از دست داده و در نتیجه نرخ فقر افزایش یابد.
۱۳ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۱۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید