اخبار

گزارش شماره 93 . مبانی فقر ، توزیع درآمد و تخریب محیط زیست

گزارش شماره 93 . مبانی فقر ، توزیع درآمد و تخریب محیط زیست
فقر و نابرابری، پدیده هایی پیچیده و چندبعدی هستند که بر تخریب محیط زیست تأثیر گذاشته و از آن تأثیر می پذیرند و در حال حاضر از مهمترین علل بروز بسیاری از معضلات اجتماعی و زیست محیطی در کشورها، از جمله کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته قلمداد میشوند. اصل موضوع فقر و نابرابری بیشتر از آن جهت اهمیت دارد که حیات اجتماعی را به مخاطره می افکند و عملاً مانعی جدی در اجرای بسیاری از برنامه ها و سیاستها از جمله سیاستهای حفاظت از محیط زیست ایجاد می نماید. به عبارت دیگر مادامی که فقر در جوامع انسانی وجود داشته باشد، بحث در خصوص حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی با مخالفتهای جدی از سوی اقشار فقیر مواجه میشود و مادامی که نیازهای اولیه اقشار فقیر تأمین نشود، امکان تحقق سیاستها و برنامه حفاظت از محیط زیست ممکن نخواهد شد.
در حال حاضر در ایران به مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه، نشانه های محدودیت منابع زیست محیطی بیش از گذشته هویدا شده است که این مسئله به فقر بیشتر و در نتیجه مهاجرت و تخلیه بسیاری از مناطق کمترتوسعه یافته و به ویژه مناطق روستایی منجر شده است.
۹ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۵۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید