اخبار

گزارش شماره 100: تحصیل کودکان در خانوارهای کم بضاعت

گزارش شماره 100: تحصیل کودکان در خانوارهای کم بضاعت
آموزش به عنوان یکی از مهمترین ابعاد فقر چندبعدی، از جایگاه مهمی در سیاستهای رفاهی کشورهای مختلف برخوردار است. اما آموزش در شرایط شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مدارس در جهان، وضعیت متفاوتی پیدا کرده و عمدتاً متکی به ظرفیت فناوری اطلاعات و آموزش راه دور گردیده است. نگرانی عمده در این خصوص، شکاف دیجیتالی است که بین خانوارهای برخوردار و خانوارهای کمتر برخوردار وجود داشته و مانع دسترسی کودکان به آموزشهای رسمی کشور میگردد. بر اساس برآورد صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، سه کودک از چهار کودک روستایی و فقیر، امکان دسترسی به فرصت آموزش غیرحضوری (دیجیتالی) را ندارد. این امر در مورد کشور ما به صورت ویژه صدق مینماید، چرا که پژوهشها حکایت از آن دارد که با فشار اقتصادی ناشی از تورم فزاینده سالهای اخیر، سهم هزینه های ICT در بودجه خانوارهای دهکهای پایین کاهش یافته و این خانوارها بودجه کمتری را صرف فناوری اطلاعات مینمایند.
۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۲۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید