اخبار

UNICEF اقدامات صورت گرفته با همکاری یونیسف

ردیف

فعالیت

سازمان بین المللی همکار

چارچوب زمانی

1

برگزاری سمینار فنی در خصوص فقر کودک به منظور معرفی ایده ها و استراتژیها ی مرتبط با کاهش فقر کودک

یونیسف

پایان 2013

2

برگزاری کنفرانس بین المللی در خصوص حمایت اجتماعی  کودک در چارچوب رفاه اجتماعی

یونیسف

پایان 2013

3

تور مطالعاتی به منظور بازدید از مدل های بین المللی موفق در زمینه سیاست اجتماعی و کاهش فقر کودک

یونیسف

پایان 2013

4

انجام تحقیق مطاعاتی در خصوص حمایتهای اجتماعی حساس به کودک

یونسف

تا مارس 2014

5

انجام مطالعه تطبیقی در خصوص سیاستها و برنامه های کاهش فقرچند بعدی کودک در کشورهای منتخب

یونیسف

تا مارس 2014

6

امضای سند همکاری مشترک فی مابین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص طراحی مدل توانمند سازی

سازمان بین المللی

 

سه ماهه اول 2013

7

تایف دو جلد کتاب حقوق و مقررات کودک

یونیسف

2012-2013

8

برگزاری 8 کارگاه آموزشی در خصوص رشد فراگیر

سازمان بین المللی

2013-2014

۲۹ مهر ۱۳۹۲ ۱۵:۱۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید