فهرست برخی از کتب حوزۀ مشارکتهای اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد[1]

ردیف

عنوان کتاب

نام مولف/مولفین

سال انتشار

نام انتشارات

توضیحات

1.   

سازمانهای مردم نهاد

مهری سادات موسوی

1391

شرکت چاپ و نشر بین الملل

این کتاب در 332 صفحه در قطع وزیری، شمارگان 1100 نسخه و قیمت 8000 تومان با همکاری پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام وارد بازار کتاب شده است.

2.   

کتابمشارکت و نهادهای مدنی‌ درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمانهای غیردولتی

دکتر محمد رضا سعیدی

1382

سمت

کتاب حاضر مشتمل بر دو بخش و 5 فصل است که در بخش‌ اول(فصول 1،2،3)مبانی نظری کتاب و در بخش دوم(فصول 4،5) که حاصل یک مطالعه میدانی است عوامل اثرگذار بر توسعه‌نیافتگی‌ سازمان‌های غیردولتی در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

3.   

بررسی نحوه مشارکت تشکل های مردم نهاد (سمن) با پلیس

رحیمی خورشیدوند

1387

 

در حال حاضر سازمان‌های غیر دولتی، تاریخچه حضور و ایفای نقش این سازمان‌ها در سطوح محلی، ملی و منطقه‌ای مورد مطالعه قرار نگرفته است که تحول در ساختار سازمان‌های غیر دولتی مزید بر علل فوق گردیده و بررسی و اهمیت این سازمان را تحت خود پر رنگ تر می‌نمایاند. سازمان‌های غیر دولتی به عنوان تسهیل کننده عمل کرده و با جلب مشارکت مردمی و جذب سرمایه‌های کوچک و هدایت آنها، علاوه بر ایجاد تفاهم اجتماعی، اجرای پروژه‌های محلی و ملی را تسریع می‌کنند.

4.   

م‍ذاک‍رات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍دول‍ی‌ و ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ در س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د

گ‍رج‍ن‌ س‍ی‍دو

1384

برگ زیتون

این کتاب توسط خ‍دم‍ات‌ راب‍ط س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ر دول‍ت‍ی‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د (گ‍رج‍ن‌ س‍ی‍دو) نگارش شده است و توسط سعید نوری نشاط و آزاده ثبوت ترجمه شده است. این کتاب ساختار سازمان ملل متحد و نقش سازمان های غیردولتی را نشان می دهد و شیوه هایی مختلفی را که سازمان های غیردولتی در عرصه بین المللی برای مذاکره و متقاعد سازی لازم دارند، معرفی می کند.

5.   

پروژه نویسی برای سازمان های غیردولتی

دکتر پدرام موسوی شندی

1383

ایران بان

این کتاب از مجموعه کتابچه های آموزشی توانمندسازی سازمان های غیردولتی است. «پدرام موسوی شندی» تالیف این کتاب را به سفارش مرکز امور مشارکت زنان به عهده داشته است و نشر ایران بان با همکاری انجمن تنظیم خانواده آن را در 2000 نسخه در تابستان 1383 منتشر کرده است.

6.   

درس های آموخته یک پروژه توانمندسازی

مهدی الماسی، سید علی ساجد، پروین پاکزادمنش، سعید نوری نشاط

1385

انجمن بوم پژوهان

این کتاب در چارچوب پروژه برقراری ارتباط موثر با جوامع محلی در مورد اهمیت گونه یوزپلنگ آسیایی در ذخیره گاه زیستکره توران توسط انجمن بوم پژوهان تهیه گردیده است. در این کتابچه درس های آموخته مربوطه به پروژه فوق الذکر و همچنین پروژه ایجاد معیشت جایگزین و تشکیل صندوق های حمایتی سبز برای گروه های محلی توران که در ادامه این پروژه توسط این انجمن از ابتدای سال 1385 لغایت اردیبهشت ماه 1389 در روستاهای ذخیره گاه زیستکره توران انجام گرفته، آورده شده است.

7.   

برنامه ریزی راهبردی برای سازمان های غیرانتفاعی (راهنمای عملی و کتاب کار)

مایکل آلیسون

1385

گروه مترجمین داوطلب- برگ زیتون

در این کتاب چارچوب مفصلی از توصیه های ضروری برای تدوین برنامه ریزی راهبردی در سازمان های غیردولتی ارائه شده است. این کتاب حاصل فعالیت نویسندگانی است که سال ها به عنوان مشاور در زمینه برنامه ریزی و توسعه سازمانی تجربه کسب کرده اند. سال ها کار عملی آنها در برنامه ریزی راهبردی ائواع سازمان های غیرانتفاعی، مفاهیم اساسی، طراحی مراحل کار و ادبیات مورد استفاده در این کتاب را شکل داده است.

8.   

مدیریت استراتژیک برای سازمان‌های غیر دولتی

دردانه داوری

 

 

این کتاب یک رانمای مفید برای برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک است که سازمان های غیردولتی می توانند از آن بهره ببرند.

9.   

کتاب جامعه مدنی در دوران مدرن

حمیدرضا رحمانی‌زاده ‌دهکردی

1383

برگ زیتون

این کتاب تلاش دارد که دیدگاه تئوریک در خصوص جامعه مدنی را مورد ارزیابی قرار دهد.

10.    

راهنمای سازمان‌های غیر‌دولتی

 

محمودرضا گلشن‌پژوه

 

و موسسه فرهنگی مطالات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

این کتاب راهنمای سازمان های غیردولتی کتابی است ضروری برای کلیه سازمان های مردم نهاد، خصوصاً سازمان هایی که تلاش دارند تا حیطه فعالیت خود را در چهارچوب های داخلی محدود ننمایند

فهرست مطالب کتاب:

§  سازمان های غیردولتی: تاریخچه، ماهیت و اهمیت

§  بررسی تعاریف مختلف از سازمان های غیردولتی

§  نهادهای مرتبط با امورسازمانی های غیردولتی در سازمان ملل

§  مفهوم و چگونگی دستیابی به جایگاه مشورتی

§  شیوه های مختلف فعالیت سازمان های غیردولتی

11«سازمان های مردم نهاد؛ راهکارهای گسترش نظارت بر حوزه تبلیغات دینی» مهری سادات موسوی   معاونت


فصل اول این کتاب کلیات تحقیق را در قالب بیان مسأله، ضرورت و اهمیت موضوع، اهداف تحقیق، سؤالات تحقیق، پیشینه تحقیق، پایان نامه ها و طرح ها، و مقالات بیان می کند.

فصل دوم با عنوان ادبیات تحقیق به بیان تاریخچه سازمان های غیر دولتی، کلیاتی راجع به سازمان، کلیات سازمان های غیر دولتی، تعامل دولت و سازمان های غیر دولتی، مفهوم دین پژوهی و تعریف دین و مباحث بنیادی نظارت می پردازد.

فصل سوم روش تحقیق را مورد بررسی قرار داده است که موضوعات آن از قبیل: تعریف مفاهیم، تعریف نظری، تعاریف عملیاتی، جامعه و نمونه آماری، روش گردآوری داده ها، اعتبار و روایی، فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات، محدودیت های تحقیق است.

فصل چهارم به توصیف و تبیین داده ها می پردازد؛ وضع فعالیت سازمان های غیر دولتی فرهنگی دینی، ساختار سازمان های غیر دولتی فرهنگی دینی، ضرورت شکل گیری سازمان های غیر دولتی فرهنگی دینی، و وضعیت نظارت بر امور فرهنگی دینی عناوین اصلی مطالب این فصل است.


در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات آمده است که مطالب آن عبارت است از: وضعیت موجود سازمانهای غیر دولتی، نحوه تعامل سازمان های غیر دولتی فرهنگی دینی و سازمان های دولتی، نحوه نظارت سازمان های غیر دولتی فرهنگی دینی بر تبلیغ و ترویج، موانع موجود در نظارت سازمان های غیر دولتی فرهنگی دینی بر تبلیغ.

این کتاب در 332 صفحه در قطع وزیری، شمارگان 1100 نسخه و قیمت 8000 تومان با همکاری پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام وارد بازار کتاب شده است./928/ن601/ق

/ پایان خبر /
  
12مطالعه تطبیقی مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای ایران، مالزی و ترکیه  دکتر زهرا نژاد بهرام1390 انتشارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
 
این تحقیق در دو بخش و چهار فصل تدوین شده است که در بخش اول، فصل نخست مربوط به کلیات شامل  اهمیت موضوع، بیان مساله، سوالات تحقیق، روش تحقیق  و تارخچه تحقیق و مبانی نظری است .
فصل 1 شامل بیان تفصیلی مشخصات سه کشور به توجه به شاخص های سازمان ملل در خصوص توسعه انسانی و شاخص های مجمع جهانی اقتصاد است و در پایان جمع بندی نهایی در راستای پاسخ گویی به بخشی از سوالات جهت استخراج شاخص های مشترک و اختصاصی رشد و توسعه اقتصادی زنان ارائه شده است.
فصل 1 بخش دو شامل مقدمه، سوالات تحقیق و بیان داده های نظرسنجی صورت گرفته از گروه مورد نظر و نتیجه گیری است.
فصل دوم جمع بندی مطالعات ، شامل ارائه شاخص های لازم برای تدوین برنامه راهبردی جهت تقویت مشارکت اقتصادی زنان بر مبنای خصوصیات بومی و ارائه راهکارهای لازم جهت هریک از بخش های دولتی ، خصوصی و نهادهای غیر دولتی است.