آسیب های اجتماعی

 

 

ماموریت‌های سازمان بهزیستی کشور:

حمایت و توانبخشی نابینایان، حمایت و توانبخشی ناشنوایان، حمایت و توانبخشی معلولان ذهنی، حمایت و توانبخشی معلولان جسمی حرکتی و ضایعه نخاعی، حمایت و توانبخشی سالمندان، حمایت و توانبخشی بیماران روانی مزمن، حمایت و توانبخشی کودکان عادی، حمایت و توانبخشی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار، حمایت و توانبخشی ایتام و کودکان بی سرپرست، حمایت و توانبخشی کودکان خیابانی و بدسرپرست، حمایت و توانبخشی دختران پناهجو (فراری)، حمایت و توانبخشی زنان پناهجو، حمایت و توانبخشی زنان آسیب دیده اجتماعی، حمایت و توانبخشی معتادان، حمایت و توانبخشی افراد در معرض آسیب های اجتماعی (زنان متقاضی طلاق، کودکان درمعرض کودک آزاری، خانواده های نابسامان، افرادی که اقدام به خودکشی کرده اند.

کمک به تامین جهیزیه مورد نیاز ایتام، معلولان و آسیب دیدگان نیازمند، حمایت و نگهداری از معلولان غیرقابل توانبخشی، تحت پوشش قراردادن نیازمندان از نظر بیمه خدمات درمانی، ساخت اندامهای مصنوعی و کفش طبی مورد نیاز معلولان از طریق مراکز فنی و ارتوپدی سازمان، تهیه و تدوین استانداردهای خدمات تخصصی توانبخشی و نظارت برحسن اجرای آنها، پیشگیری از معلولیتهای مختلف از طریق اجرای برنامه ها و طرحها مختلف در کشور، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی (کودک آزاری، خودکشی، همسرآزاری، طلاق و ...) از طریق اورژانسهای خدمات اجتماعی و مراکز پیشگیری از طلاق و کلینیکهای مددکاری و خط تلفن123 اورژانس اجتماعی و مراکز مشاوره حضوری و صدای مشاور تلفن 148.

خدمات معاونت امور فرهنگی و مشارکت های مردمی:

اجرای برنامه های بهزیستی با توجه به دامنه و وسعت آسیب های اجتماعی ناشی از فقر اقتصادی و فرهنگی به ویژه در دهک های پایین جامعه نیاز به اعتبارات مالی قابل توجهی دارد که قطعاً تأمین آن از محل بودجه های سالیانه دولتی امکان پذیر نخواهد بود.

سازمان بهزیستی کشور در راستای تحقق اهداف کلان دولت در برنامه های توسعه و در اجرای آرمان های الهی و وظایف قانونی خود مبنی بر ارائه خدمت به همنوعان، به ویژه اقشار نیازمند و آسیب دیده اجتماعی طرح ها و فعالیت های بسیاری را در معاونت های امور اجتماعی ، توانبخشی پیشگیری ، و امور فرهنگی ، مشارکتهای مردمی اشتغال و مؤسسات خیریه برنامه ریزی و اجرا می نماید .

لذا این امر می بایستی از طریق جلب مشارکت اجتماعی و خدمات داوطلبانه مردمی جبران گردد.

به این ترتیب جایگاه (معاونت مشارکتهای مردمی و اشتغال و مؤسسات خیریه) در این سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

سوابق نیز گویای این حقیقت است که بهزیستی بدون مشارکت مالی و خدماتی مردم حتی پاسخگوی نیازهای اولیه و اساسی مددجویان و معلولین تحت پوشش خود نیز نبوده است. بنابر این اهمیت و ضرورت توجه به حوزه بیش از پیش هویدا است.

این گونه سرمایه گذاری نه تنها منجر به آورده های چشمگیر مادی و معنوی برای سازمان شده ، بلکه موجبات گسترش روزافزون فرهنگ مشارکت و نوع دوستی در جامعه را نیز فراهم خواهد نمود.

به این ترتیب نقش معاونت مشارکت های مردمی ، اشتغال و مؤسسات خیریه در سازمان بهزیستی عبارت از مدیریت توانمند سازی و هدایت مردم مشارکت جو و داوطلبان ارائه خدمت جهت رفع نیازها و مشکلات جامعه هدف تحت پوشش خواهد بود.

منبع: سازمان بهزیستی کشور