صفحه نخست

لینک های مرتبط

شورایعالی رفاه و تإمین اجتماعی

گزارشهای تخصصی مطالعات رفاه اجتماعی

منابع و دوره های آموزشی

سازمان های مرتبط

سازمان بهزیستی کشور

قوانین و مقررات

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قوانین برنامه توسعه

قانون برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنجم جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ه.ش

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال انواع مهد کودک

سازمان بهزیستی کشور

همایش ها

همایش ها و کارگاه های سال 92

همایش «در جستجوی خلاقیت»

دومین کنگره توانبخشی حرفه ای ایران برگزار شد

شوراها و انجمن ها

پیشگیری

توانبخشی

انجمن ناشنوایان ایران

موسسه ناشنوایان آوای دستان

انجمن زنجیره امید

موسسه فرهنگی هنری نابینایان بصیر

موسسه نیکوکاری کاشانه مهر کاشان

انجمن علمی و آفرینش های هنری معلولان ایران

بنیاد فرهنگی قرآنی روشندلان

انجمن باور

موسسه خیریه توانبخشی فتح المبین

توانمندسازی

موسسه خیریه صدیقین

رفاه اجتماعی

بانک فعالان تامین اجتماعی

مرکز مدیریت رفاه اجتماعی

انجمن علمی رفاه اجتماعی

انجمن حامیان رفاه و تامین اجتماعی

راهنمای سمن ها

کلیات

مروری بر نهادهای حقوقی حمایت از کودک

«نمودار روند اجرایی طرح واگذاری» . دفتر مطالعات رفاه اجتماعی . گروه تحقیق و توسعه همکاریهای غیر دولتی

فراکسیون سازمان های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

قوانین مالیاتی مربوط به سازمان های مردم نهاد

آیین نامه داخلی کمیسیون موضوع ماده 26

راهنمای حقوقی مربوط به تکالیف حقوقی سمن ها

قانون فعالیت احزاب و جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده

دستور العمل اجرایی تاسیس، انحلال و اداره موسسات غیر دولتی

آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط

بازدیدها

نظارت و ارزیابی

ساختار

تماس با ما

آرشیو اخبار

تالار گفتگو